Service

När du servar din bil hos oss kan du vara säker på att jobbet blir rätt gjort. Våra specialutbildade servicetekniker är experter på just din bil och vi använder bara originaldelar om något behöver bytas ut. På så vis ökar både livslängden och andrahandsvärdet på din bil.

 • Kvalitetskrav på verkstad och utrustning
  En verkstad som är auktoriserad måste uppfylla de krav som tillverkaren ställer på en verkstad. Detta innebär att verkstaden skall se ut på ett visst sätt, vara utrustad med av tillverkaren godkänd verkstadsutrustning, ha alla de verktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer på bilen. Vidare skall dessa verktyg uppfylla tillverkarens kvalitetskrav. Verkstaden skall följa tillverkarens krav på personalbemanning så att kunden kan servas enligt tillverkarens önskemål.
 • Kompetent personal med aktuell utbildning
  Mekaniker samt övrig verkstadspersonal skall genomgå den utbildning som tillverkaren kräver samt genomgå prov för att visa att de behärskar sin roll i verkstaden. Dessa huvudpunkter revideras årligen av tillverkaren och i värsta fall kan en sådan revision leda till att en verkstad mister sin auktorisation. Om man jämför detta med en icke auktoriserad verkstad inser säkert alla att det är en väsentlig skillnad mellan två till synes likadana smörjgropar.
 • Märkesexperter
  Att använda en auktoriserad verkstad till din bil är att få en garanterad kvalitet på åtgärderna. Bilfabrikerna har långtgående krav på lokaler, utrustning, verktyg, utbildning och arbetssätt. Allt detta följs varje år av utsedda revisorer från TÛV. All är anpassat för att fabrikerna skall ha samma kvalitet oavsett ort och land. Den auktoriserade verkstaden har kvalitetskrav som gör att kunden alltid får den bästa skötsel för just sin bil. Varje bilmodell har ett individuellt anpassat service program för att nå minimera störningarna i bilägandet. Att utföra förebyggande underhåll och att använda samman artiklar som vid tillverkningen, dvs originaldelar gör att bilen fortfarande efter många mil är i samman utförande som vid leveransen.
 • Originaldelar
  Det är inte helt lätt att förstå varför, ofta ser man ingen stor skillnad utanpå. Men de tillverkare som vi väljer att samarbeta med måste uppfylla mycket strikta krav. En reservdel som inte är perfekt anpassad för din bil förkortar bilens livslängd, försämrar köregenskaperna och sänker i sin tur andrahandsvärdet.